Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To zakochanie, nie miłość. Miłość to rozsądek. A zakochanie i seks to są zupełnie inne historie, jak tafla na wodzie, pod spodem płynie rzeka. Niebawem ta tafla się stopi i trzeba będzie nauczyć się pływać. Im goręcej, tym szybciej ona się topi.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Uważam, że separacja na jakiś czas jest bardzo dobra. Kiedy jesteś blisko, nie możesz ułożyć się od nowa. Nie masz do tego przestrzeni - fizycznej, psychicznej. Dużo mówimy o byciu razem, a mało o rozstaniach i powrotach, o tym, jak związki się zmieniają. Rozpadają i sklejają, to też jest dobre. O wiele łatwiej, gdy nie mieszają się do tego kochanki i kochankowie. Wtedy rozgrywka jest jasna, bez zazdrości czy cyrków trójkątnych. Niektórzy zmieniają się razem, powoli i bezboleśnie, inni muszą od siebie odskoczyć i zejść się z powrotem.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie vianiewiemchybanena niewiemchybanena
Odwaga może się przejawiać na wiele różnych sposobów. Czasem oznacza poświecenie własnego życia dla czegoś ważniejszego, dla drugiego człowieka. Czasem to rezygnacja ze wszystkiego, co znałeś, ze wszystkich, których kochałeś,w imię czegoś większego. Ale czasem coś zupełnie innego. Czasem oznacza, że mimo bólu zaciskasz zęby i każdego dnia na nowo podejmujesz wysiłek, mozolną pracę na rzecz lepszego jutra.
— Veronica Roth
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2287 08c1 420
Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
A.I
Reposted fromfightling fightling viagrarzynka grarzynka
3376 2acb 420

Airplane! / Czy leci z nami pilot? (1980)
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viairmelin irmelin
4914 08f6 420
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
4334 17b0 420
Reposted fromtojika4 tojika4 viagrarzynka grarzynka
8405 282b 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
6652 5a58 420
Reposted fromjpingus jpingus viairmelin irmelin
8035 a34f 420
Marta Tatka, Porypana panna M.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
3475 d8b6 420
Reposted fromlaters laters viawishyouwerehere wishyouwerehere
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl