Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zadzwoniłam do niego. Zrobiłam to bardziej dla siebie niż dla niego. Pomyślałam, że nie chciałabym mieć faceta, do którego będę wstydziła się zadzwonić. Właśnie z tego powodu wykręciłam jego numer telefonu. Pierwszy raz od dawna nie bałam się tej rozmowy. Wiedziałam, że jeżeli nie będzie miał ochoty ze mną rozmawiać to po prostu nie jest facet dla mnie. Zawsze lepiej dowiedzieć się o tym wcześniej, niż później.
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaszydera szydera
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viagdziejestola gdziejestola
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viagdziejestola gdziejestola
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viagdziejestola gdziejestola
nie można zapomnieć, ale można udawać, że się nie pamięta.
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
0464 8639 420
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
Zaczynamy jako nieznajomi i kończymy tak samo
— Cytaty o życiu (via wariatkablog)
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaszydera szydera
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viaszydera szydera
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaszydera szydera
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
5857 5ceb 420
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl