Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Nie każda dziewczyna marzy o księciu z bajki, niektórym wystarczy żaba z charakterem.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
1721 c162 420
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
0335 3ad9 420
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Przesadnie ostrożna rozwaga to nie najlepszy doradca. Błogosławiona mgła! Jej powinieneś zaufać, jeśli chcesz dojść do czegoś. Nic nie ma bez ryzyka. Bez grzechu nie ma życia. A zresztą - jaki grzech! I jakie tam ryzyko! Że się ulegnie pokusie nieczystego zagrania lub zrobi się jakieś głupstwo? To zawsze jest możliwe, nawet bez dalszych zmagań. Ale od czego rozsądek, jak nie właśnie od tego, aby nad sobą panować? - A zatem dosyć wahań. Dosyć rozterek. Dalej!
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
0275 70f2 420

So that’s how it happened.

Reposted fromlolfactory lolfactory viadupablada dupablada
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
8054 6fe1 420
Reposted frompffft pffft viakatastrofo katastrofo
1498 387d 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMigotliwa Migotliwa
3829 e414 420
Reposted fromjabandyta jabandyta viagdziejestola gdziejestola
0708 c197 420

ladynorbert:

jkl-fff:

nicolethestrange101:

heatherm00ch:

I reblog this every time I see it. I just cant

THIS IS WHERE THE MEME CAME FROM

Seriously, though, the French LOVED Edgar Allan Poe,
thanks in particular to Jules Verne.

He even wrote a sequel to Poe’s only novel,
and numerous essays about how great an author Poe was.

By all accounts, Poe (who lived a penniless life in the US)
really *was* baffled by all of this.

Reblogging because I never saw that part before!

Reposted fromrottentomate rottentomate viakatastrofo katastrofo
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viasexzrekinem sexzrekinem
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viasexzrekinem sexzrekinem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl