Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viakomplikacja komplikacja
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
3011 7f50 420
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viakomplikacja komplikacja
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viajointskurwysyn jointskurwysyn
9573 0c0f 420
Wrocław - miasto spotkań
Reposted fromuncuts uncuts viajointskurwysyn jointskurwysyn
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
8622 6834 420
Reposted fromznietzsche znietzsche viaszydera szydera
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromposzum poszum viaCannonball Cannonball
3238 2c76 420
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viaiblameyou iblameyou
8236 d756 420
8337 c438 420
Przynajmniej udawaj, że lubisz ludzi.
     
— Chuck Palahniuk, "Opętani"
Reposted fromufufufufuf ufufufufuf viaCannonball Cannonball
Nie umiem ani pi­sać, ani kochać. 
— Halina Poświatowska
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaszydera szydera

i12bent: On August 7, 1974 Philippe Petit performs a high wire act between the twin towers of the World Trade Center 1,368 feet (417 m) in the air.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou
6313 28d3 420

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viaiblameyou iblameyou
3613 1e6a 420
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaszydera szydera
6324 3c45 420
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaszydera szydera
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl