Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0593 13a1 420
Reposted frombrumous brumous viarisky risky
2864 bd65 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
3337 7203 420
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
8668 44d5
Reposted frompwg pwg viakatastrofo katastrofo
2854 fd32 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo
4163 2687 420
Reposted frommhorrighan mhorrighan viakatastrofo katastrofo
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viakatastrofo katastrofo
Cieszy mnie szczęście innych. Każdemu życzę jak najlepiej. Lubię patrzeć jak ludzie odnoszą sukcesy i realizują swe marzenia. Nie odczuwam z tego powodu zazdrości. Dzięki temu, mam poczucie wolności. Życie to nie rywalizacja.
— Autor nieznany
7654 dff1 420
Reposted frommangoe mangoe viakatastrofo katastrofo
8553 9e19 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
2607 f401 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viazabka zabka
5600 6fad 420
Reposted fromzciach zciach vialeksandra leksandra
6734 8c5d 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9520 9768 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
2983 5606 420
Reposted fromahora ahora viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl