Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0970 56b1 420
Reposted fromsnowlake snowlake viaszydera szydera
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaszydera szydera
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
4123 11c2 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Jesteś zbyt dobra, by zrezygnować.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
8674 593b 420
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaszydera szydera
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
8944 46f4 420

🥀

Reposted fromKiro Kiro viaszydera szydera
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaszydera szydera
6312 779e 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaCannonball Cannonball
0079 e0ee 420
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
4611 857b 420
Reposted fromvanille vanille viajointskurwysyn jointskurwysyn
4706 976f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaperseweracje perseweracje
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamontak montak
1688 1180 420
Reposted fromckisback ckisback viamontak montak
0744 9e19 420
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viamontak montak
Mówi się, że spotkanie z samym sobą jest najważniejszym spotkaniem w życiu. Ale kto to taki - ja sam? Naczynie, do którego nalało się trochę świata. Spotkanie z samym sobą jest spotkaniem ze światem, jak wszystko, czego doświadczamy.
— Magdalena Tulli, "Jaka piękna iluzja"
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl