Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6021 0f69 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaLotta12 Lotta12
4263 3894 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaLotta12 Lotta12
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPrzygnebiona Przygnebiona
4004 d9d8 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaPrzygnebiona Przygnebiona
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaPrzygnebiona Przygnebiona
7351 fec5 420
Reposted fromxanth xanth viakatastrofo katastrofo
Reposted frompffft pffft viakatastrofo katastrofo
3971 2994 420
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
4309 d70b 420
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
6840 1497 420
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo
Żyję wśród cudów. Jakże jestem czasem ślepy, że tego nie widzę i nie czuję! W każdej chwili spotyka mnie cud współzależności, cud powtarzalności, cud zrządzenia... przedmioty, ludzie i sytuacje w cudowny sposób przynależą do mnie, ale i ja sam według jakiegoś doskonałego porządku i systemu przynależę do wszystkiego. Cuda, wszystko jest cudem. Ale pośród tego ciągu cudów bywają chwile, w których - jak sądzę - Bóg opuszcza mnie, pozostawia mi prawo do decyzji. To chwila mojej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność nadaje ludzkiemu życiu tragiczny sens.
— Sándor Márai "Dziennik"
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
5242 5935 420
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn
3540 aa49 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl