Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaCannonball Cannonball
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaCannonball Cannonball

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaCannonball Cannonball
kocham i dziękuję, że spotkałam ten post dzisiaj na zupie
TO KŁAMSTWO, MYŚLEĆ, ŻE JESTEŚ NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRA, ŻE NIC NIE JESTEŚ WARTA, ŻE NIE JESTEŚ PIĘKNA !  Okłamujesz się cały czas. A teraz płacz. Bo 9 na 10 ciosów nożem zadałaś sobie sama.
Reposted fromdojenka dojenka viaCannonball Cannonball
3019 fbde 420
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadead-inside dead-inside
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaparrtyzant parrtyzant
8847 acbc 420
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
5363 a6c5 420
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Chciał(a)bym móc zanurzyć głowę w strumieniu Twojej świadomości.
— Hey
9500 e044 420
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Nie bądź suką jak inne. 
Takie zwykle się krzywdzi.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
He said he’s mesmerised by the way I’m learning to love myself, because he’s discovering new parts of me to fall in love with.
— Meggan Roxanne
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaszydera szydera
2542 dd23 420
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaszydera szydera
Tylko co jest normalne? Kto odważy się podać definicję? Może smutek jest normalny? Kto potrafi przejść przez życie, będąc zawsze szczęśliwym? Wielu z najsłynniejszych filozofów nienawidziło życia. Kant, Schopenhauer. Dla nich życie było piekłem. A śmierć wyzwoleniem. Czy to znaczy, że nie powinni byli żyć?
— A.J. Kazinski – Sen i śmierć
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl