Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viawrazliwa wrazliwa
8571 0446 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawrazliwa wrazliwa
8977 c6b7 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
7653 d9a7 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
Wystarczy jedna osoba i jeden moment, by zmienić nasze życie na zawsze. Pozwoli Ci spojrzeć z dystansu, zmieni Twoje myślenie. Zmusi do ponownego przemyślenia wszystkiego, co wiedzieliśmy, zmusi do zadania sobie najtrudniejszych pytań. Czy wiesz, kim jesteś? Czy rozumiesz, co Ci się przydarzyło? Czy chcesz żyć w ten sposób?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Let’s drink endless cups of tea and talk until daylight fades.
Reposted fromspace-invader space-invader viaCannonball Cannonball
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaCannonball Cannonball
3861 5a5e 420

Reposted fromyourtitle yourtitle viajointskurwysyn jointskurwysyn
7504 b26e 420
0786 b4ac 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
- Jeśli chodzi o uspokojenie, to działam lepiej niż zioło - Potwierdzam - Jak ja jeszcze nie zaczęłam działać, no ale skoro tak już odczuwasz, to git - A można Ciebie zapalić? - Bo się uzależnisz - To będziesz moim narkotykiem - Obiecuję Cię nie zniszczyć
— G.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
7178 6d1b 420
2004 8f3f 420
6895 ba1e 420
Reposted fromkulamin kulamin viaszydera szydera
8647 0fbb 420
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaszydera szydera
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viaszydera szydera
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viaszydera szydera
Kiedy zaczynam analizować wszelkie negatywne emocje w sobie albo w ogóle w świecie – to okazuje się, że tak naprawdę wiodącą negatywną emocją, która nam towarzyszy, jest lęk! I na różnych poziomach czujemy się nim dotknięci... Jest niczym krótka smycz, na uwięzi której pozostając, stajemy się jako ludzie nieprawdopodobnie łatwi do kontrolowania i zmanipulowania. Niebezpiecznie wręcz – kończące każdy refren mówi o tym, że schroniwszy się w sobie, rozsmakowawszy się w spokoju, który każdy bez wyjątku w sobie nosi – stajemy się prawdziwie niebezpieczni, dla tzw. systemu, wszelkiej maści uzurpatorów. Stajemy się nietykalni, a życie znacznie łatwiejsze.
— Nosowska
Reposted fromlugola lugola viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl